Kernwaarden

 

Waar staan we voor?

 

Het bestuur wil kernwaarden formuleren die als basis dienen voor de dingen die we doen en de keuzes die we maken. Mede op basis van de informatie die we bij de leden hebben opgehaald tijdens gesprekken en bijvoorbeeld op de algemene ledenvergadering, hebben we geformuleerd waar we als tennisvereniging de komende jaren voor staan. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar ontwikkelingen in de maatschappij, bij de KNLTB, de gemeente en andere verenigingen. Dit zijn de kernwaarden op basis waarvan we onze keuzes maken.

Uiteraard is dit een levend document wat we graag samen met de leden verder invullen. Input van jou is welkom, we zijn er zeker blij mee! Dus mocht je een keer willen sparren met het bestuur of één van de bestuursleden laat het ons weten via [email protected].

 

Tennis op alle niveaus

We faciliteren tennis op een voor ieder passend niveau, zowel prestatief als breedte-/recreatief tennis. Uitgangspunt daarbij is dat die twee elkaar in belangrijke mate kunnen versterken. Wij zorgen voor passende trainingsfaciliteiten, evenementen, toernooien en begeleiding.

 

Verbinding en ontwikkeling

Onze club is een plek is waar mensen graag samenkomen. We stimuleren het verenigen en samenkomen dan ook door diverse activiteiten en evenementen te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de (open) toernooien, de toss-avonden, ladder en de activiteiten voor de jeugd. TV Carolus is gastvrij in een prettige omgeving, laagdrempelig en toegankelijk, een plek waar mensen zich thuis voelen; zowel leden als gasten.

We streven naar een grote actieve betrokkenheid van onze leden; een groot deel zet zich vrijwillig in. Leden van TV Carolus leren nieuwe mensen kennen en maken bij onze vereniging vrienden.

Voor iedereen is er binnen TV Carolus ruimte om te groeien en ontwikkelen; sportief, mentaal en op andere competenties. We stimuleren dit door ruimte te geven voor (maatschappelijke) stages of door expertise in te zetten bij het organiseren van themabijeenkomsten.

 

Maatschappelijk betrokken

We zetten sport en de vereniging in als middel om maatschappelijke effecten op andere terreinen te bereiken of te versterken, bijvoorbeeld als het gaat om preventie (gezondheid en tegengaan van overgewicht) en participatie in de samenleving (zorg, opvoeding, eenzaamheid, armoede en arbeidsparticipatie). 

We stimuleren sportdeelname in samenwerking met onder andere het onderwijs, (sport)organisaties en de gemeente. Een goed voorbeeld is de samenwerking met JIBB+, waarbij schoolklassen komen kennismaken met tennis bij TV Carolus.

Bij alles wat we doen, willen we op een goede manier met het milieu omgaan. Voorbeelden zijn het watertappunt, hergebruik van tennisballen en tenniskleding en de LED-verlichting.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0492 547 041 (clubhuis)

TV Carolus

Sint Antoniusweg 10
5706 LW Helmond

KVK-nummer

40235681