Preventie- en Integriteitsbeleid

Omdat op onze club veel vrijwilligers actief zijn, die voor een belangrijk deel in aanraking komen met jeugdspelers, vinden wij als bestuur dat het belangrijk is om een gedegen preventie- en integriteitsbeleid te hanteren. Voor een belangrijk deel werd dit al gedaan, maar was eerder nooit volledig uitgewerkt zodat het voor iedereen op de club duidelijk is wat het beleid precies inhoudt. In het preventie- en integriteitsbeleid wordt omschreven wat wij zien als grensoverschrijdend gedrag, hoe we dit kunnen voorkomen of, indien nodig, aan de orde kunnen stellen of kunnen aanpakken.

Het beleid

Het beleid omvat een aantal belangrijke facetten:

  • Gedragscodes op onze club
  • Vertrouwenscontactpersoon
    • Op onze club is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanwezig, welke via de email of telefonisch te bereiken is. Indien een clublid bepaalde zaken wil aankaarten met betrekking tot preventie en integriteit, dan kan dit op anonieme wijze bij de VCP gebeuren. Lees voor uitgebreide informatie over de VCP op deze pagina
  • Verklaring Omtrent Gedrag voor Vrijwilligers
    • Aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag): Vrijwilligers op onze club die activiteiten met en voor onze jeugdleden organiseren en/of begeleiden, zijn verplicht een VOG te kunnen overleggen. Deze VOG kan, indien nodig, via de club gratis worden verstrekt. De procedure daarvoor zal, wanneer een aanvraag wordt gedaan, aan de betreffende persoon worden duidelijk gemaakt. Tevens dienen bestuursleden van onze club een VOG te kunnen overleggen. Ook hiervoor geldt dat deze gratis kan worden aangevraagd. Tenslotte kan door het bestuur voor bepaalde andere functies ook een VOG verplicht worden gesteld, die dan ook via de gratis procedure kan worden aangevraagd.

Het beleid is bedoeld om ervoor te zorgen, dat alle leden weten waar ze aan toe zijn als ze op onze club actief zijn. Dit varieert van sportiviteit op de baan bij toernooien, competities en andersoortige wedstrijden, tot gedrag naar elkaar toe in het algemeen, en vooral ook, naar onze jeugdleden. Ook geeft het beleid, vormgegeven in de gedragscodes, aan waar je terecht kunt met vragen op het gebied van integriteit. 

 

gedragscode-voor-de-officials.pdf gedragscode-voor-de-tennis-en-padelouder-dec-23-def.pdf algemene-gedragscode-december-2023-def.pdf gedragscode-voor-de-begeleider-december-2023-def.pdf gedragscode-voor-de-verenigingsvrijwilligers-dec-23-def.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0492 547 041 (clubhuis)

TV Carolus

Sint Antoniusweg 10
5706 LW Helmond

KVK-nummer

40235681