Disclaimer

 

Informatie

TV Carolus spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

 

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van deze website berusten bij TV Carolus. De op deze website geplaatste teksten mogen uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is uitdrukkelijk verboden materiaal van deze website voor een andere website te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door TV Carolus. Andere eigen handelsmerken en –namen kunnen op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectievelijke eigenaars.

Gebruikte foto's in alle digitale communicatie van TV Carolus zijn eigendom van TV Carolus, óf er is toestemming gegeven voor gebruik door de eigenaar, óf er is gebruik gemaakt van rechtenvrije beelden van www.freepik.nl. 

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico. TV Carolus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het bezoeken van deze website en het gebruik van de informatie op deze website.

 

Gebruik gegevens

Bij bezoek aan en gebruik van deze website kan TV Carolus de gegevens van de bezoeker verwerken. De verwerking geschiedt in het bijzonder ten behoeve van het verrichten van analyses voor statistische doeleinden en het kunnen informeren van de bezoekers van de website over nieuwe activiteiten van TV Carolus.

 

Cookies

TV Carolus maakt gebruik van cookies om de website op het gebruik van de bezoeker af te stemmen.

 

Links

TV Carolus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door een link met de website van TV Carolus zijn verbonden.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0492 547 041 (clubhuis)

TV Carolus

Sint Antoniusweg 10
5706 LW Helmond

KVK-nummer

40235681