Contributie

 

 

Lidmaatschapsgeld per type lidmaatschap

Lidmaatschap Contributie per jaar****
Senior € 120,00
Junior € 60,00
Studenten / Scholieren € 75,00*
Supporter € 18,00
Tijdelijk inactief lid € 120,00** / €20,00***

* Contributie wordt gefactureerd als Senior Lidmaatschap minus studentenkorting van € 45,00. Studentenkorting moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.
** Na afloop van inactieve periode geldt restitutie van € 50,00 per half jaar.
*** Indien bij begin van het kalenderjaar het lid nog Tijdelijk inactief is, wordt contributie van €20,00 geind. Indien het inactieve lidmaatschap weer wordt omgezet in actief lidmaatschap, worden de resterende contributiemaanden van het kalenderjaar, relatief naar het aantal maanden, in rekening gebracht.
****( Alle lidmaatschapsgelden zijn exclusief tennistraining via Hunting & De Jager Tennis. Lees meer over de trainingsmogelijkheden hier.Lidmaatschapsgeld betaling

Bij inschrijving brengen wij eenmalig € 11,50 inschrijfkosten in rekening. Indien later in het jaar wordt ingestroomd, geldt voor instroming t/m juni het volledige contributietarief en voor instroming vanaf juli 50% korting ten opzichte van het geldende contributietarief.

Lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar. Zonder opzegging welke voor 1 december binnen dient te zijn, geldt verlenging van het lidmaatschap met 1 jaar voor het volgende kalenderjaar. De lidmaatschapsgelden zullen middels automatische incasso worden afgeschreven of per iDEAL kunnen worden voldaan. 

Algemene voorwaarden met betrekking tot het lidmaatschap kunnen worden nagelezen in het huishoudelijk reglement.

 

Uitleg type lidmaatschap

 

Senior

 •  Vanaf het kalenderjaar waarin het lid 18 jaar wordt.

 

 

Junior

 • Tot en met het kalenderjaar waarin het lid 17 jaar wordt.
 • Bij een tweede jeugdlid binnen hetzelfde gezin (gelijk woonadres) geldt €10,= korting t.o.v. standaard tarief.
 • Vanaf het derde jeugdlid binnen hetzelfde gezin (gelijk woonadres) geldt €15,= korting t.o.v. standaard tarief.

 

Studenten

 • Senior leden t/m 25 jaar welke aantoonbaar ingeschreven zijn door de overheid erkende voltijd  opleiding (BOL, BBL, HBO duaal worden ook toegekend).
 • Aantoning o.b.v studentenkaart, schoolpas of bewijs van inschrijving.
 • Ieder jaar dient studentlidmaatschap voor 1 januari te zijn aangevraagd, zonder aanvraag wordt seniorencontributie gefactureerd.

 

 

Supporter

 • Een lid wat niet meer kan/wil sporten. Aanvraag bij ledenadministratie via [email protected]
 • Geen KNLTB-pas, geen registratie bij KNLTB, geen toegang tot de tennisbanen.
 • Wel toegang tot Algemene ledenvergadering, geen stemrecht.
 • Recht tot instromen zonder hiervoor op de wachtlijst te hoeven staan.

 

Tijdelijk inactief lid

 • Standaard contributiebedrag.
 • Voor tenminste 6 maanden niet kunnen tennissen i.v.m. medische oorzaak.
 • Schriftelijk verzoek voor inactief lidmaatschap bij ledenadministratie, via [email protected].
 • Ledenpas dient te worden ingeleverd en lid heeft dus geen toegang tot de tennisbanen en/of tennisles.
 • Na afloop van inactieve periode geldt restitutie van € 50 per half jaar.
 • Indien in het begin van een kalenderjaar het lid nog inactief is, zal €20,00 in rekening worden gebracht. Indien het lid weer actief lid wordt, zal de contirbutie van de overige maanden van het jaar naar rato in rekening worden gebracht.
 • Lid behoudt toegang en stemrecht bij Algemene Ledenvergadering.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0492 547 041 (clubhuis)

TV Carolus

Sint Antoniusweg 10
5706 LW Helmond

KVK-nummer

40235681