Historie TV Carolus

 

Hoe het begon

 

Waarom 'TV Carolus'?

Het is geen toeval dat de tennisvereniging en de middelbare school dezelfde naam dragen. Deze naam is een vernoeming naar de heilige Carolus Borromeus (1538-1584); een kardinaal en aartsbisschop van Milaan. 

De tennisvereniging vindt zijn oorsprong in het Carolus Borromeus College. Deze school lag vroeger aan de Mierloseweg en was toentertijd een HBS (Hogere Burger School), vergelijkbaar met het huidige VWO. In de vijftiger, zestiger jaren had de school een sportcomplex met tennisbanen aan het einde van een steeg die “Binnendongen” heet en die uitkwam op de Mierloseweg. De ingang van de steeg bevindt zich nu nog tussen Van der Vorst modestoffen en Babyhuis Anclair. Het steegje is voor het grootste gedeelte opgegaan in de Traverse.

Het sportcomplex met tennispark bleef gespaard en bevond zich aan de noordzijde van de autoweg. Leerlingen van de school konden deelnemen aan de sectie tennis en gebruik maken van de tennisbanen. Er was een beheerder op het complex aanwezig en tegen een kleine vergoeding mochten ook tennissers van buiten de banen gebruiken.

 

Wisseling van eigenaar

Het park was eigendom van de stichting OMO die het overdroeg aan de school. De school vond de erfpacht en huur echter te hoog en wilde op een bepaald moment van het tennispark af. Een groep mensen die er regelmatig speelde kreeg hier lucht van en stapte naar de gemeente. Deze tennissers zagen namelijk 'hun' tennisbanen mogelijk verdwijnen. Na overleg besloot de gemeente het park te kopen. Een nieuwe tennisclub zou worden opgericht die tegen betaling van erfpacht en huur de accommodatie als thuisbasis kreeg. En zo gebeurde het dat bij notariële akte op 8 september 1975 de "tennisvereniging Carolus” het levenslicht aanschouwde. Thieu de Wit (erelid, † 2016) was de oprichter en eerste voorzitter. De vereniging werd aangesloten bij de KNLTB en vanaf 1 april 1976 kon er worden gestart met tennissen.

 

De tennisbaan als schaatsbaan

Omdat het park bestond uit gravelbanen liep het tennisseizoen van 1 april t/m eind september. ‘s Winters is namelijk tennis op gravel niet mogelijk. Trouwens, in de winter was er toch een activiteit,  want bij vorst werden de banen onder water gezet en kon er worden geschaatst. Menig stadsgenoot zal zich de gezellige winteravonden herinneren waar men bij kunstlicht en met muziek en chocolademelk op onze tennisbanen vertoefde.

 

Groei van de vereniging

 

De vereniging kende een snelle groei in ledenaantal en binnen enkele jaren was het maximale aantal leden bereikt. Bij ruim 500 leden werd een ledenstop ingevoerd. Omdat bij een vereniging een en ander statutair moet vastliggen, werden ook de statuten notarieel vastgelegd op 23 maart 1979.

In de jaren die volgden werd competitie gespeeld. Uiteraard bood de KNLTB alleen een zomercompetitie, want men kende enkel gravel als ondergrond. Dat is nu wel anders!

Ook organiseerde de club een Open Toernooi, dat tot op de dag van vandaag nog steeds in de regio een geweldige uitstraling heeft. Al ruim 30 jaar mogen we ons verheugen op maximale deelname.

Daarnaast werden clubkampioenschappen en gezellige eendagstoernooien georganiseerd. Dit waren zeer gewilde activiteiten. Weten welke events er gepland staan? Bekijk ze via de onderstaande button:

 

Nieuwe locatie

 

Met de komst van de wijk Brandevoort plande de gemeente een tennisvereniging op een locatie tussen Mierlo-Hout en Brandevoort. Omdat zich binnen een straal van één kilometer vier verenigingen (Carolus, Shaile, De Horst en Warande) bevonden, stelde de gemeente voor één vereniging te verhuizen naar de nieuwe locatie. Zodoende werd het bestuur van onze vereniging benaderd om de mogelijkheid te bezien van een verhuizing naar genoemde locatie.

 

Verhuizen naar een nieuwe locatie

In het besef dat we een nieuw park kregen aangeboden met uitbreiding naar 8 banen én dat mogelijk vergrijzing op de oude park zou toeslaan, had het bestuur besloten het aanbod in overweging te nemen. Na een voorlichtingsavond kozen de leden tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering voor verhuizing naar onze huidige locatie. Met 435 leden zouden wij verkassen naar het gloednieuwe park. Een honderdtal leden zegden om verschillende redenen hun lidmaatschap op. Sommigen vonden de afstand te ver, anderen speelden liever op gravel of hielden het helemaal voor gezien.

 

Opening in 2001

In 2001 was een en ander gerealiseerd en speelden we onze voorjaarscompetitie op ons nieuwe park met als ondergrond kunstgras. Op 23 juni werd het park officieel geopend en vierden we tegelijkertijd ons 25-jarig bestaan.

 

Uitbreiding sinds 2018

 

Ons mooie park en prachtige clubhuis had, en heeft nog steeds, een geweldige uitstraling en een uitnodigend karakter. Dat bleek wel uit het feit dat in twee jaar tijd ons ledenaantal meer dan verdubbelde tot ongeveer 900 leden.  Er ontstond een wachtlijst, met name bij de junioren.

In deze en volgende jaren groeide ook de deelname aan competities, toernooien, trainingen en andere activiteiten.

Er bleek duidelijk behoefte aan meer baancapaciteit om aan deze wens van leden te kunnen voldoen. Tevens zouden we door de extra ruimte de wachtlijst op kunnen schonen en  geïnteresseerden het lidmaatschap aan kunnen bieden. Het laatste is aanleiding geweest om uitbreiding van ons park aan te kaarten bij de gemeente. In 2018 is het tennispark gerenoveerd en met 2 banen uitgebreid en zijn we met alle banen overgestapt naar gravel op verhardng (Matchclay). 

 

 

Enkele hoogtepunten

 

2018 / Uitbreiding en renovatie van het tennispark

2016 / TV Carolus is door de KNLTB verkozen tot Tennisvereniging van het Jaar

2016 / Viering 40-jarig jubileum (jubileumweekend 1-3 april)

2015 / TV Carolus is door de KNLTB genomineerd als Tennisvereniging van het Jaar

2011 / Johan Wannemakers is verkozen tot Tennistrainer van het Jaar

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0492 547 041 (clubhuis)

TV Carolus

Sint Antoniusweg 10
5706 LW Helmond

KVK-nummer

40235681