Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2 februari 2020

Agenda Algemene Ledenvergadering
Zondag 2 februari 15.00 - 16.30 uur

 1. Opening & mededelingen Bestuur
 2. Ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel overzicht 2019, begroting 2020 en vaststellen contributie 2020
 6. Verslag Kascommissie
 7. Decharge Bestuur
 8. Bestuursverkiezing
 9. Voorstellen (ingediend door minimaal 10 leden)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Op zondag 2 februari is onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De ALV start om 15 uur in ons clubhuis. Het bestuur presenteert een terugblik op het afgelopen jaar en de plannen voor het komend jaar. We sluiten rond 16.30 uur af met een gezamenlijk drankje.
Op de ALV jaar neemt Richard Noppert afscheid als bestuurslid Tenniszaken. Frank Verkoeijen is zijn kandidaat opvolger voor deze belangrijke rol in ons tennisvereniging. Frank tennist ongeveer 12 jaar bij TV Carolus, woont in Brandevoort, hij heeft tijd, heeft ervaring met bestuurstaken/vrijwilligerswerk en heeft voordat hij ging tennissen, badminton op niveau gespeeld.
Lambert Creuwels neemt afscheid als secretaris, hij heeft deze rol de afgelopen 6 jaar ingevuld en stelt zich kandidaat voor bestuurslid Algemene Zaken. Elke is kandidaat voor de rol van secretaris. En dat is bij haar in goede handen, ze heeft haar sporen als directiesecretaresse verdiend en gaat als zelfstandige aan de slag op dit vakgebied.
Voor rol van Bestuurslid Jeugdzaken is Fatima de Castro kandidaat. Fatima wil zich, als bestuurslid Jeugdzaken, richten op de (KNLTB) ontwikkelingen in het jeugdtennis en de coördinatie van de jeugdactiviteiten. Naast fanatieke tennissers zijn Fatima en Elke ook betrokken bij activiteiten en tennissen ook de kids en hun partner bij TV Carolus.
Tijdens de ledenvergadering op zondag 2 februari worden Lambert, Elke, Fatima en Frank voorgedragen als kandidaat bestuursleden.
Met deze uitbreiding, van 5 naar 7 bestuursleden, zijn we weer op volle sterkte.

« Terug

» Nieuws archief